Archiv pro měsíc: Srpen 2016

43 klávesových zkratek pro Windows, které zlepší vaši produktivitu

Používáte Windows a pracujete na počítači každý den? Pak musíte znát těchto 43 klávesových zkratkek, které zlepší produktivitu vaší práce a ušetří spoustu času.

Obecné zkratky

 • F1: Nápověda
 • F2: Přejmenovat soubor/složku
 • F3: Hledat soubor/složku
 • F5: Znovu načíst okno
 • ALT + F4: Zavřít aktivní složku/aplikaci
 • ALT + ENTER: Zobrazit vlastnosti dané položky
 • ALT + Šipka vlevo: Zpět
 • ALT + Šipka vpravo: Dopředu
 • ALT + Šipka nahoru: Posunout se dopředu o jednu obrazovku
 • ALT + Šipka dolů: Posunout se dozadu o jednu obrazovku
 • ALT + TAB: Přepínat mezi otevřenými obrazovkami
 • CTRL + F4: Zavřít aktivní dokument
 • CTRL + A: Označit všechny soubory/text v aktivním okně
 • CTRL + C: Kopírovat
 • CTRL + D/DELETE: Smazat označenou složku a přesunout ji do koše
 • CTRL + V: Vložit
 • CTRL + X: Vyjmout
 • CTRL + Y: Vrátit zpět vrácenou akci (dopředu)
 • CTRL + Z: Vrátit akci zpět
 • CTRL + (+) nebo CTRL + (–): Přiblížit nebo oddálit
 • CTRL + Šipka vpravo: Posunout kurzor na začátek následujícího slova
 • CTRL + Šipka vlevo: Posunout kurzor na začátek předchozího slova
 • CTRL + Šipka dolů: Posunout kurzor na začátek následujícího paragrafu
 • CTRL + Šipka nahoru: Posunout kurzor na začátek předchozího paragrafu
 • SHIFT + DELETE: Smazat označený soubor bez přesunutí do koše (trvalé smazání)
 • ESC: Zastavit nebo ukončit aktuální příkaz

Práce se složkami a zástupci souborů

 • CTRL + C: Kopírování
 • CTRL + V: Vložení
 • CTRL + X: Vyjmutí
 • SHIFT + DELETE: Okamžité odstranění výběru, bez přesouvání položky do koše
 • ALT + ENTER: Otevření okna vlastností pro vybraný objekt
 • CTRL + Z: Vrácení posledního příkazu zpět
 • CTRL + A: Výběr všech položek v aktuálním okně
 • BACKSPACE: Přepnutí do nadřazené složky

Kopírování souboru: Stiskněte a podržte klávesu CTRL a přetáhněte soubor do jiné složky.

Vytvoření zástupce: Stiskněte a podržte klávesu CTRL + SHIFT a přetáhněte soubor na plochu nebo do nějaké složky.

Zkratky logo Windows

 • Logo Windows: Nabídka Start
 • Logo Windows + E: Průzkumník Windows
 • Logo Windows + F: Najít soubory nebo složky
 • Logo Windows + D: Minimalizace všech otevřených oken a zobrazení plochy
 • CTRL + logo Windows + F: Vyhledání počítače
 • Logo Windows + TAB: Cyklické procházení tlačítek na hlavním panelu
 • Logo Windows + L: Uzamknutí počítače